In dienst, verzuim en ontslag, wat een gedoe…

Dat valt best mee, mits u goed advies inwint. Wij ondersteunen u praktisch en betaalbaar bij bijvoorbeeld het in dienst nemen van personeel, het aanpakken van verzuim en het ontslag van een werknemer. Met onze ruime kennis en ons netwerk bij UWV, UWV WERKbedrijf en andere organisaties verzorgen wij een betaalbare en snelle oplossing van uw hoofdpijn-dossier. Dan heeft u weer de handen vrij om te ondernemen.

Subsidies? Graag, maar al dat papierwerk liever niet!

Onze ervaring met honderden subsidie-dossiers heeft ons geleerd dat het geld op straat ligt in de vorm van op te vragen subsidies. Laat uw bedrijf ook zoveel van die subsidiegelden liggen?

Zo kan het in dienst nemen of houden van arbeidsgehandicapte werknemers veel geld opleveren. Dit in de vorm van premiekortingen en subsidies. U ziet op tegen de tijdrovende en arbeidsintensieve aanvraag en afhandeling. En begint er daarom maar helemaal niet aan.

Adviseringsbureau Harry Metten neemt voor u het gehele traject uit handen. En haalt het geld van de straat weer terug op uw bankrekening, waar het hoort. Met onze ruime ervaring in de wet en regelgeving en ons netwerk binnen instanties en organisaties die zich met deze materie bezighouden slagen wij waar u vastloopt. En dat levert geld op.

Instanties, instanties, waar moet ik beginnen

Bij Adviesbureau Harry Metten! Want bijvoorbeeld bij een ontslag, zijn er meerdere partijen betrokken en dient u zorgvuldig te opereren en communiceren om problemen te voorkomen. Adviesbureau Harry Metten kan u ondersteunen bij het aanvragen van een ontslagvergunning, wij hebben een ruime ervaring bij ontslagzaken en hebben een groot netwerk bij UWV en UWV WERKbedrijf.

En wat dacht u van uw plichten wat betreft uw verzuimbeleid? Ingewikkeld, maar wel erg belangrijk. Adviesbureau Harry Metten heeft een ruime ervaring met de Wet verbetering Poortwachter, de Arbo-dienstverlening en de WIA/WAO.

Een goed verzuimreglement is daarbij in onze optiek de basis. Medewerkers moeten weten waar ze aan toe zijn en welke acties ze moeten ondernemen in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Adviesbureau Harry Metten helpt u graag met het ontwikkelen en implementeren van een helder en duidelijk verzuimreglement, afgestemd op uw organisatie.

Adviesbureau Harry Metten ondersteunt u op het brede terrein van Arbeidsrecht en Sociale verzekeringen:

  • ZW, WIA, WW
  • Eigenrisicodragerschap ZW en WIA,
  • Wet verbetering Poortwachter, ziekteverzuimbeleid
  • ARBO
  • Arbeidsrecht
  • Klachtenafhandeling UWV
  • Bezwaarzaken UWV
  • Beroepszaken kantongerecht in arbeidsrecht en sociale zekerheid