Snel opeenvolgende en ingrijpende veranderingen in het arbeidsrecht en de sociale verzekeringswereld hebben grote invloed op de uitvoering in de dagelijkse praktijk. Dan is het handig dat u de wet- en regelgeving vertaalt naar uw praktijksituatie. Met algemene opleidingen over de Ziektewet, WIA, arbeidsomstandigheden, WW en ander sociale verzekeringswetten wordt u geïnformeerd.

U ontwikkelt in korte tijd de belangrijkste kennis en vaardigheden op het gebied van het arbeidsrecht en de sociale zekerheid in Nederland. Daarnaast krijgt u in de opleiding een verdieping van de juridische vaardigheden die u nodig heeft in het arbeidsrecht en de sociale zekerheid.

Een opleiding op maat behoort ook tot de mogelijkheden.

Arbeidsovereenkomstenrecht

 • Soorten arbeidsovereenkomsten
 • Opzet en inhoud van een arbeidsovereenkomst
 • Bedingen in arbeidsovereenkomst
 • Beëindiging en ontbinding van de arbeidsovereenkomst
 • Procedures bij het einde van de arbeidsovereenkomst
 • Collectieve arbeidsovereenkomst en medezeggenschap

Arbeidsrecht en arbeidsomstandigheden

 • Risico-inventarisatie en -evaluatie
 • Arbeidsomstandigheden en ziekte
 • Ziektewet en arbeidsongeschiktheid
 • Verzuimbegeleiding en doorbetalingsplicht
 • Juridische aspecten van re-integratie
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 • Bezwaar, beroep en klachten

Sociale zekerheid

 • Arbeidsomstandigheden en ziekte
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Verzuimbegeleiding en doorbetalingsplicht
 • Juridische en sociale aspecten van re-integratie
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • Werkloosheidswet

Verzuimbeleid en re-integratie

 • Preventief verzuimmanagement
 • Ziekteverzuim en arbeidsverzuim
 • De rol van de organisatie
 • Kosten en baten van verzuim- en re-integratiebeleid
 • De stappen in het re-integratieproces
 • Actieve re-integratie op inzetbaarheid
 • Ziekteverzuimreglement