Adviesbureau Harry Metten levert speciaal voor bedrijven maatwerk. Maatwerk wil zeggen dat de workshops en trainingen arbeidsrecht en sociale zekerheid worden afgestemd op uw doelen en wensen. Dit kan zelfs betekenen dat wij  een volledig nieuwe workshop en/of training ontwikkelen en uitvoeren.

U kent uw verantwoordelijkheid wat betreft verzuimbegeleiding. Het voeren van verzuimgesprekken is een belangrijk onderdeel in het verzuimbeleid.

Een krachtige training van uw leidinggevenden kan het proces goed in werking zetten. Er is een goede afwisseling tussen theorie en praktijk. Uw eigen praktijksituatie staat centraal in de training.

In tal van situaties zal het beheersen van verschillende presentatietechnieken u van pas komen. Leer informatie helder en overtuigend over te brengen. Wij laten u met diverse presentatietechnieken kennis maken en leren u deze te beheersen.

WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen):

Adviesbureau Harry Metten verzorgt een cursus van 1 dag waarin uitgebreid wordt ingegaan op alle aspecten van de wet WIA. Hierbij kunt u denken aan het recht, hoogte, duur van de uitkering; de verplichtingen van de werkgever en de werknemer bij de re-integratie; de verschillende subsidies en kortingen waar de werkgever en de werknemer gebruik van kunnen maken; het eigen risicodragerschap voor de WGA en de mogelijkheid van het verzekeren van dit risico.

WW (Werkloosheidswet):

Adviesbureau Harry Metten verzorgt een cursus van 1 dagdeel waarin uitgebreid wordt ingegaan op alle aspecten van de Werkloosheidswet, het Ontslagbesluit en de verplichtingen voor de werknemer. Er zal ook aandacht zijn re-integratietrajeceten in WW en bij de gemeente.

Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid

Adviesbureau Harry Metten verzorgt een training van 4 dagdelen waarin diverse aspecten van de arbeidsovereenkomst en het ontslagrecht (de procedures via UWV of kantongerecht) aan de orde komen. Er is ook ruim aandacht aan het ontslag met wederzijdsgoedvinden en het opmaken van een vaststellingsovereenkomst.

Actualiteiten Sociale Zekerheid

Adviesbureau Harry Metten verzorgt een training van één dag waarin de veranderingen in de sociale wetgeving, subsidies bij re-integratie, premiedifferentiatie in Ziektewet en WGA aan de orde komen.

Training Ziekteverzuim

Adviesbureau Harry Metten verzorgt een training van 4 dagdelen waarin diverse aspecten van ziekteverzuimbeheersing, taken en verantwoordelijkheden van diverse partijen, ziekteverzuimbeleid en re-integratie aan de orde komen.

* Training presenteren

Adviesbureau Harry Metten verzorgt een training van 4 tot 6 dagdelen waarin diverse aspecten van het presenteren zoals de voorbereiding, de indeling, de presentatie en de hulpmiddelen aan de orde komen. Er wordt veel geoefend.